Od jučer...za sutra
oltajmer
FILMOVI
OD POČETKA

1. DOBRODOŠLI
 http://oltajmer.bloger.hr/post/dobrodosli/672473.aspx


2. PARTY ZA 
NEREGISTRIRANOG
http://oltajmer.bloger.hr/post/bio--sam--neregistrirani-/676924.aspx

3. Kako sam postao bloger i što je NeMresBilivit radio u Nigeriji
http://oltajmer.bloger.hr/post/kako--sam--postao--bloger-----ili--nemresbilivit---u--
nigeriji/684504.aspx


4. VIKEND U PODRAVINI
http://oltajmer.bloger.hr/post/vikend--u--podravini/692573.aspx

5. ZVIJER I JA
http://oltajmer.bloger.hr/post/---------zvijer--i--ja/697275.aspx

6. RODA
http://oltajmer.bloger.hr/post/--------roda/699737.aspx

7. DALMACIJA U MOM MISTU
http://oltajmer.bloger.hr/post/dalmacija--u--mom--mistu/702940.aspx

8. TREŠNJA
http://oltajmer.bloger.hr/post/------tresnja/708219.aspx

9. NEOBIČAN IZLET 1.
http://oltajmer.bloger.hr/post/neobican--izlet/717445.aspx

10. NEOBIČAN IZLET 2
http://oltajmer.bloger.hr/post/neobican--izlet-----2dio/720079.aspx

11. NEOBIČAN IZLET 3
http://oltajmer.bloger.hr/post/neobican--izletzakljucno/722412.aspx

12. USKRS I POPRATNA TEMA
http://oltajmer.bloger.hr/post/uskrs--i--popratna-tema/728278.aspx

13. POŠTENJE
http://oltajmer.bloger.hr/post/postenje/730994.aspx

14. KAKO SAM POSTAO NEPUŠAČ
http://oltajmer.bloger.hr/post/kako--sam--postao--nepusac/736599.aspx

15. TKO GOVORI?
http://oltajmer.bloger.hr/post/tko--govori-/744029.aspx

16. ŠTO BLOGERICE ŽELE
http://oltajmer.bloger.hr/post/sto--blogerice--zele-/748927.aspx

17. NEVERA
http://oltajmer.bloger.hr/post/nevera/751344.aspx

18. PROTESTNA NOTA
http://oltajmer.bloger.hr/post/protestna---nota-/754677.aspx

19. POZIV NA EKSKURZIJU
http://oltajmer.bloger.hr/post/poziv--na--ekskurziju/756419.aspx

20. KRAJ EKSKURZIJE
http://oltajmer.bloger.hr/post/ekskurzija--je--zavrsena-/759770.aspx

21. ZAVIČAJ
http://oltajmer.bloger.hr/post/o-zavicajima/763840.aspx

22. SLUČAJ ZA PSIHIJATRA ?
http://oltajmer.bloger.hr/post/nedjeljom-u-2-i-psihijatrija/766239.aspx

23. VRAG - 1.DIO
http://oltajmer.bloger.hr/post/zar--vrag--postoji-/773787.aspx

24. VRAG - 2.DIO
http://oltajmer.bloger.hr/post/zar-vrag-postoji---nastavak/775295.aspx

25. VRAG - 3.DIO
http://oltajmer.bloger.hr/post/zar-vrag-postoji---zavrsno/775623.aspx

Prisutnost od 22.06.08
O POSJETAMA
KARTA POSJETA
O POSJETAMA 2
Nema zapisa.
COUNTER
Nema zapisa.
STAT
Nema zapisa.
O B A V I J E S T

SVIM ČITATELJIMA SRETNO U 2017-oj godini

Blog
subota, lipanj 4, 2011
 

ki bo v nedeljo, 05.06.2011, vsebuje tri vprašanja za katera se bodo volivci odločali na tem referendumu namesto na treh. Zato ga lahko tudi imenujemo veliki, za razliko od prejšnjega. Na ta način se bo prihranilo več finančnih sredstev, katera se lahko uporabljajo za druge potrebne namene.

Na predhodnem referendumu o malem delu so se volivci z veliko večino odločili proti temu zakonu oziroma ga niso podprli v predlagani obliki http://oltajmer.bloger.hr/post/referendum-o-malem-delu--za-ali-proti/7577655.aspx . Predvsem je bil moteč člen o omejevanju malega dela, kot enega od osnovnih potreb človeka, kar je sprožilo tudi študentske demonstracije.

V nadaljnjem tekstu ni neargumentirane ali neresnične reklame ZA ali PROTI, ampak so realna pojasnila, katera do sedaj večinoma niso omenjena in so usmerjena v pravilno, a ne pristransko odločitev volivcev.

Eden od problemov prihajajočega referenduma je, ker večina volivcev ni seznanjena z vsebino, oziroma določilih členov starega zakona, kot primerjave in bolj smotrne izbire. V gradivu, ki smo ga prejeli od skoraj sto strani, ni natančno pojasnjeno in argumentirano kakšen je širši vpliv predlaganih sprememb. Torej, težko, da se bo del volivcev odločil za nekaj nerazumljivega ali nedorečenega.

Razlage za ali proti, katere na TV spremljamo v dneh pred referendumom, vsebujejo koristne informacije za pravilno odločitev volivcev. Toda, udeleženci teh oddaj vsekakor ne morejo povedati vse zaželeno. Namreč, delna neznanka je, kakšen bi bil vpliv sprejetja takšnih zakonov na funkcioniranje prebivalstva.

Tisti volivci, ki se poglobijo v smotrnost določil predlaganih zakonov, bodo ugotovili naslednje, opisano v nadaljevanju. 

Razlaga vlade:

vlada vztraja na tem, da so predlagani zakoni dobri, čeprav jih opravičuje le s finančnimi dobički in pravno podlago, katera je dokaj neprepričljiva. Ena od trditev predsednika vlade, da se je ljudstvo na predhodnem referendumu izjasnilo proti vladi ne drži, ker referendumsko vprašanje ni bilo »ali ste ZA ali PROTI vladi?«.

Vprašanja, ugotovitve in razumne rešitve:

Prvo vprašanje:

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Vemo, da delo na črno v osnovi ni zaželeno in ima pomanjkljivosti kot so prikrajšanost do socialnega varstva, neevidentirana delovna doba, neredni prejemki, nezmožnost jemanja posojil, nezmožnost bolniškega nadomestila, nezmožnost upoštevanja invalidnosti na delovnem mestu, pravna nezaščitenost na delu neprijavljenega delavca, poleg neplačila prispevkov.

Torej, delo na črno posameznika je dejansko zasilna rešitev za osnovno eksistenco ali ohranjanje osnovnega standarda in tudi delno izboljšanje standarda, kar je zaželeno.

Popolno odpravljanje dela na črno je teoretično preprosto. Vlada naj bi organizirala odprtje vsaj sto tisoč različnih regularnih delovnih mest in na ta način ne bi bilo potrebe ali izgovora za delo na črno. Glede na situacijo, je velika možnost, da v državi obstaja nekaj deset različnih delodajalcev kateri se bogatijo z  zaposlovanjem delavcev na črno, toda takšno delo zaposlenim na črno ne prinaša zaslužek za bogatenje.

Poudarja se, da bi s tem zakonom bili najbolj prizadeti kmetje, kar je tudi resnica. Ker je pri delu na kmetiji potrebno večkratno prilagajanje, se ne more daleč v naprej določiti kakšna in kolikšna med sosedska pomoč bo potrebna in kdo od sosedov bo takrat zmožen pomagati. Ker je zaradi okoliščin na vasi tradicionalno prisotna usluga za uslugo, plačilna sredstva se skoraj ne uporabljajo.

V letaku, katerega smo poleg gradiva dobili stoji, da na leto zaradi dela na črno izgine za 7 milijard evrov. Ta natančna trditev je seveda netočna, ker vlada ne more kontrolirati vsakega posameznika 24 ur na dan, da bi izračunali izginotje denarja, a delo na črno je ponavadi manj plačano kot uradno delo. Če bi takšna trditev hipotetično bila resnična, delo na črno se bi lahko odpravilo odpiranjem 140.000 novih delovnih mest, katera bi stala 7 milijard evrov. Namreč stroški odpiranja novega delovnega mesta so lahko povprečno 50.000 evrov. Po vladinem izračunu se bi takšna investicija povrnila že v letu dni, toda vlada ne kaže nobenega interesa za to.

Še ena vladina zamišljena ideja za odpravljanje dela na črno je nasvet zaposlenima na črno, da prijavijo delodajalca, ki jih zaposluje na ta način. Delavec, ki je zaradi reševanja svojega slabega finančnega stanja srečen, da je sploh dobil ustrezno delo, ni zainteresiran za izgubo dela. Kako bo ta delavec prijavil delodajalca, če ne želi ostati brez dela, a delodajalec ga zaradi različnih razlogov ni zmožen ali ne želi zaposlovati drugače kot na črno. Seveda, da bo delodajalec takšnega delavca lahko nemudoma odpustil in hkrati ostale, pri njem zaposlene na črno.       

Drugo vprašanje:

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Zaradi poskusov posameznikov, da se v arhivih obveščevalnih in varnostnih služb raziščejo nepravilnosti in vpletenost določenih oseb v različne afere, vlada je sprožila iniciativo spremembe zakona na tem območju.

Poleg razlage standardnih postopkov ravnanja s arhivskim gradivom, bistven je novi dodatek staremu členu 65. predlaganega zakona, kateri določa, da se gradivo s podatki varnostnih služb (ni jasno in vidno iz katerega odstavka) lahko uporablja, »razen dela gradiva ali celotnega gradiva, katerega razkritje bi lahko škodovalo varnosti države«, kar je tradicionalni del tovrstnih zakonov.  Toda, v nadaljevanju »ali bi lahko imelo za posledico poseg v osebno varnost ali osebno dostojanstvo posameznika in je kot tako določeno za nedostopno...«. Sprejetje tega novega zakona z omenjenim odstavkom bi odprlo možnost, da se osebe vpletene v kazniva dejanja ščitijo, kar se ne ujema s pravičnostjo, oziroma bi ljudstvo prevzelo odgovornost za zaščito takšnih oseb. Ker v predlaganem zakonu o teh arhivih nikjer niso ločene osebe katere so bile vključene v obveščevalne službe, od oseb katere so mogoče delovale protizakonito, ta predlagani zakon je lahko škodljiv.   

Tretje vprašanje:

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju   

Poleg številnih členov kateri razlagajo in definirajo ta zakon, je glavni predmet podaljšanje delovne dobe.

Razlaga vlade je, da bi se na ta način privarčevala denarna sredstva, katera se do sedaj porabljajo za pokojnine. S podaljšanjem delovne dobe se bi tudi ustvarjal denar, kateri se bi uporabljal za financiranje novih zaposlitev. Toda, prav s podaljšanjem delovne dobe se ne bi sprostila delovna mesta za mlade delavce. Sofinanciranje novih zaposlitev sploh ne izpolnjuje svoj namen. Namreč, večji del takšnih zaposlitev je sklenjeno za določen čas, povprečno enega leta. Seveda so tudi manjši in večji primeri zlorabe, toda nadzor in usposobljenost za odkrivanje zlorab je očitno nezadostna. 

V tem predlaganem zakonu tudi ni upoštevano dejstvo, da je v zelo razvitih državah sprejemljivo podaljšanje delovne dobe zaradi boljše organizacije družbe in višjega standarda. Glede na dejansko razmetavanje z denarjem prebivalstva pri nakupu nepotrebne, nekvalitetne ali celo neuporabne opreme kot so »mobilna vojaška bolnišnica«, »operacijske mize« in ostale naprave omenjane v medijih, se ne more garantirati, da bo vlada smotrno uporabljala dodatna denarna sredstva.

Zaključek:

Da bi zakoni kateri se na tem referendumu obravnavajo bili zanesljivi in učinkoviti, vsaj del tistih, ki ustvarjajo in sprejemajo zakone, v tem primeru potrebujejo tudi praktično znanje. Torej, prava rešitev bi bila, da omenjeni preživijo skupno mesec dni pri vsaj desetih gospodinjstvih nižjega in srednjega razreda prebivalstva, oziroma pri delavcih, brezposelnih in kmetih v sezoni dela. Le takrat, neodvisno, z nepristranskimi pogledi in ugotovitvami, bi lahko prilagajali reforme realnemu stanju.

Poleg sedanje vlade, enaka iniciativa je zaželena za morebitne naslednje. Dogajalo se je tudi prej, da je predsednik bivše vlade pred leti izjavil kako je v Sloveniji dejansko nasploh dobro. Namreč, večinoma se je zadrževal na različnih sestankih v konferenčnih dvoranah in hotelih s štiri ali pet zvezdic, kar počnejo vse vlade, toda to nedvomno ni prava celotna vsebina Slovenije.     

Srečno vsem volivcem v upanju, da se boste pravilno odločili.

Oltajmer

oltajmer @ 11:40 |Komentiraj | Komentari: 0
PORUKE

E-mail
Za Osobna pitanja, pohvale i kritike, pišite na:
oltajmer@gmail.com

NA RIJECI
Nema zapisa.
Arhiva
« » tra 2018
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
GLAZBA 2
GLAZBA
Brojač posjeta
292449
NASTAVAK POSTOVA

26. PLANINA - 1.DIO
http://oltajmer.bloger.hr/post/planina/781453.aspx

27. PLANINA - 2.DIO
http://oltajmer.bloger.hr/post/planina2-dio/783310.aspx

28. PLANINA - 3 DIO
http://oltajmer.bloger.hr/post/planina3-dio/784417.aspx

29. PLANINA - 4.DIO
http://oltajmer.bloger.hr/post/planinazavrsno/785520.aspx

30. KRALJEVI ULICE
http://oltajmer.bloger.hr/post/kraljevi--ulice/800119.aspx

31. PROSJACI I KLOŠARI
http://oltajmer.bloger.hr/post/prosjaci--i--klosari/806922.aspx

32  NEOBIČNI PROSJACI
http://oltajmer.bloger.hr/post/prosjaci--sa-neobicnim--namjerama/808929.aspx

33. MISLI I CVJETOVI
http://oltajmer.bloger.hr/post/o--mislima--i--cvjetovima/811870.aspx

34. PLITVICE U SJEĆANJU - 1.
http://oltajmer.bloger.hr/post/plitvice--u--sjecanju/803612.aspx

35. PLITVICE U SJEĆANJU - 2.
http://oltajmer.bloger.hr/post/plitvice--u--sjecanju--2/804975.aspx

36. ZABAVNO
http://oltajmer.bloger.hr/post/zabavni--trenuci/822306.aspx

37. MJESEČAR - 1.DIO
http://oltajmer.bloger.hr/post/mjesecar/825186.aspx

38. MJESEČAR - 2.DIO
http://oltajmer.bloger.hr/post/mjesecarzavrsno/826414.aspx

39. ALJASKA I EKO TEMA
http://oltajmer.bloger.hr/post/zabavno--ekoloska--tema/829246.aspx

40. ŠTO JE BUG
http://oltajmer.bloger.hr/post/tajanstveni--posjetitelji2-dio/836040.aspx

41. DOBAR BUG
http://oltajmer.bloger.hr/post/dobarbug/838794.aspx

42. ZA SVAKOG PONEŠTO
http://oltajmer.bloger.hr/post/za--svakog--ponesto/847933.aspx

43. MEKIKE ILI ...
http://oltajmer.bloger.hr/post/mekike/855246.aspx

44. MEKIKE - RECEPT
http://oltajmer.bloger.hr/post/recept--za--mekike/859045.aspx

45. BIO JEDNOM JUGO 45
http://oltajmer.bloger.hr/post/zasto--pamtim--jugo-45/862127.aspx

46. BLOG BLOGER BLOGIRANJE
http://oltajmer.bloger.hr/post/blog---bloger---blogiranje/864575.aspx

47. VAŽNA STVAR
http://oltajmer.bloger.hr/post/vazna--stvar/875187.aspx

48. DOWN SINDROM
http://oltajmer.bloger.hr/post/djevojka--i--down--sindrom/881159.aspx

49. DELFIN JOCA
http://oltajmer.bloger.hr/post/delfin---joca/893496.aspx

50. PIZZA KOJU PAMTIM
http://oltajmer.bloger.hr/post/-pizza---koju-pamtim/901072.aspx

Index.hr
Nema zapisa.